Kom godt i gang med energirenovering med byfornyelsesmidler

Roskilde Kommune har i marts 2015 åbnet for en pulje til fremme af energirenoveringer af ejer- og andelsboliger i Roskilde Kommune. Efter først til mølle princippet gives 25% tilskud, maksimalt dog 15.000 kr. til energirenoveringsprojekter, som en energimærkerapport for boligen dokumenterer som rentable. En energimærkerapport bestilles ofte ved salg af en bolig. Med støtte fra byfornyelsesmidler på 50% af udgifter til en ny energimærkerapport, bliver rapporten også interessant for dig/jer, som gerne vil blive i boligen og energiforbedre den. Mere information om ordningen og krav, der skal opfyldes for at kunne få støtte, findes på Roskilde Kommunes hjemmeside
 

Energimærkerapport 

Der gives støtte til rentable energirenoveringer, som fremgår af en energimærkerapport, der er maks. ét år gammel på ansøgningstidspunktet. En energimærkerapport bestilles ofte ved salg af en bolig. Med støtte for byfornyelsesmidler bliver energimærkerapporten også interessant for dig, som gerne vil blive i boligen og energiforbedre den.